Budgetcoaching zorgt voor betere werknemers

Heel veel mensen in Nederland hebben financiële problemen. De kans is groot dat dit ook geldt voor één of meerdere werknemers in uw bedrijf. Vaak speelt schaamte een rol en komt een werkgever er pas laat achter dat een werknemer financiële problemen heeft. Als werkgever kunt u op verschillende manieren merken dat mogelijk sprake is van financiële problemen. De belangrijkste signalen op een rijtje:

  • de werknemer vraagt (regelmatig) een voorschot op zijn loon;

  • er is loonbeslag gelegd op (een deel van) het inkomen van uw werknemer;

  • u merkt dat sprake is van concentratieproblemen;

  • de productiviteit ligt lager dan u van uw werknemer gewend bent;

  • het ziekteverzuim ligt hoger dan gemiddeld of hoger dan u van uw werknemer gewend bent;

  • er wordt meer dan gemiddeld getelefoneerd tijdens werktijd (privé-telefoontjes).

Het hoeft overigens niet altijd te gaan om uw eigen werknemer. Het kan ook zijn dat iemand in zijn of haar directe omgeving, zoals een ouder, kind of vriend(in), financiële problemen heeft. In ieder geval heeft uw werknemer, en dus indirect ook uzelf, last van de situatie.

Loonbeslag

Het verwerken van een loonbeslag kost een bedrijf minimaal 3 tot 6 uur per loonbeslag. Indien er meerdere beslagen liggen op het loon, dient elke keer een vragenlijst ingevuld te worden. Hiermee stijgt de administratieve last. Als werkgever bent u verplicht aan het loonbeslag mee te werken. Doet u dit niet of niet tijdig, dan loopt u het risico aansprakelijk gesteld te worden voor de volledige schuld van de werknemer. Naast de administratieve last zijn er meer risico's voor de organisatie. Zo neemt de productiviteit af (naar schatting met 20%) en nemen ziekteverzuim (gemiddeld met 7 dagen) en diefstal toe. Door budgetcoaching kunnen de financiële problemen tijdig worden aangepakt.

36% van het brutoloon aan extra kosten!

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat de jaarlijkse kosten voor de werkgever ca. 36% van het brutoloon bedragen bij een fulltime dienstverband. Om u een indicatie te geven: als u 1 werknemer heeft met financiële problemen die een modaal inkomen van € 37.500 op jaarbasis verdient, kost u deze werknemer ruim € 13.000 méér dan een werknemer zonder financiële problemen. En dan hebben we het nog niet over de schade die niet meetbaar is. Want stelt u zich eens voor wat het voor uw bedrijf zou betekenen als een werkgever wordt betrapt op diefstal bij een klant of het plegen van fraude. De schade als gevolg hiervan kan zeer grote gevolgen hebben voor uw klantenbestand en zelfs voor de continuïteit van uw onderneming.

Grote risico's voor bedrijven

Bedrijven die actief hun personeel bijstaan met het oplossen van de geldproblemen krijgen daarvoor veel terug. Het ziekteverzuim daalt, de betrokkenheid van het personeel wordt vergroot en de inzet en loyaliteit gaan omhoog. Daarnaast dalen de adminstratieve lasten en de extra kosten.

Werknemers met problemen zijn voor uw onderneming een groot (financieel) risico. U kunt uw werknemer helpen door het probleem ter sprake te brengen. Of door uw zorgen te uiten. Hoe moeilijk het onderwerp ook is, het is heel belangrijk dat u erover begint. Hoe eerder hulp geboden kan worden, des te meer kunnen we nog repareren. Als uw werknemer aangeeft dat er inderdaad sprake is van financiële problemen, onderneem dan direct actie. Wat u beter niet kunt doen is geld uitlenen. Hoewel dit een loyaal gebaar is, vergroot het de problemen vaak.

Bij werknemers waar sprake is van loonbeslag, kunnen de financiële problemen kunnen niet meer gemakkelijk ontkend worden. Praat met uw werknemer en biedt hem of haar hulp aan. Een gezonde financiële huishouding werkt voor iedereen het beste.

Als u als werkgever ervoor kiest om de kosten voor het traject te vergoeden, zal dit direct een positief effect hebben op de prestaties van uw werknemer. Bovendien is het goed voor de relatie met uw werknemer.

De hulpmiddelen voor u en uw werknemers

Er zijn verschillende manieren waarop we met u en uw werknemers aan de slag. Dit kan op individuele basis, bijvoorbeeld door financiële coaching van één of meerdere werknemers. Maar ook workshops of presentaties voor grotere groepen zijn mogelijk. Deze workshops of presentaties worden geheel naar de wensen van u of uw medewerkers samengesteld. Ook trainingen voor uw personeel, waarbij het herkennen van signalen van werknemers met financi:ele problemen centraal staat, zijn mogelijk.

Meer informatie

Heeft u het vermoeden dat één of meerdere werknemers financiële problemen hebben? Of heeft u meerdere malen per jaar werknemers waarbij sprake is van loonbeslag? En wilt u weten welke actie u kunt ondernemen of gewoon meer informatie over het onderwerp? Neem dan contact met mij op. Samen kijken we dan welke mogelijkheden er zijn.