Budgetcoaching - wat is dat eigenlijk?

Budgetcoaching is een traject waarbij de budgetcoach helpt om weer inzicht en overzicht te geven aan mensen met financiële problemen. Ook wordt geholpen met het aanleggen van een goede en overzichtelijke administratie. Want zonder een degelijke administratie is het bijna onmogelijk om financieel overzicht te behouden.

Gezinnen met (grote) schulden

Bij de meeste gezinnen met schulden is het begonnen met het verliezen van het overzicht over de inkomsten en uitgaven. Geleidelijk komen ze er achter dat er steeds meer rekeningen moeten blijven liggen omdat er geen geld meer op de rekening staat. Het begint met betalingsherinneringen, maar kan al snel leiden tot het dreigen met een gerechtsdeurwaarder. De problemen worden dan nog groter door hoge incassokosten. De achterstanden zijn niet meer in te lopen doordat de uitgaven te hoog blijven ten opzichte van de inkomsten. Het is een situatie waar u zonder hulp van anderen niet meer uit gaat komen. En vroeg of laat zal schuldhulpverlening de enige mogelijkheid nog zijn. Een vervelend en langdurig traject.

Wat is een budgetcoach?

Een budgetcoach is iemand die ervoor kan zorgen dat er weer overzicht en rust is. Dit gebeurt door het aanleggen van een goede administratie, het inzichtelijk maken van alle inkomsten en vaste lasten, besparingsmogelijkheden te bekijken en vragen te beantwoorden of informatie te geven. Helaas wordt een budgetcoach meestal pas ingeschakeld bij grotere financiële problemen, dus eigenlijk als het al te laat is. In sommige gevallen kan de situatie nog hersteld worden, maar als de problemen te groot zijn kan dit helaas niet meer. Dan is een doorverwijzing naar schuldhulpverlening de enige overgebleven mogelijkheid.

Wanneer moet er een budgetcoach worden ingeschakeld?

Een budgetcoach zou eigenlijk al ingeschakeld moeten worden op het moment dat blijkt dat er geen overzicht meer is over de financiën en hierdoor problemen ontstaan die zonder hulp niet opgelost kunnen worden. Zo vroeg mogelijk dus. Ook als er een verandering op komst is die invloed heeft op inkomsten en/of uitgaven, is het goed een budgetcoach om hulp te vragen. Bij werkloosheid bijvoorbeeld kunt u, zodra u dit gehoord heeft van uw werkgever, actie ondernemen. En kan een budgetcoach u helpen met de aanvraag van uw uitkering. Ook kan hij de nodige informatie verstrekken en u helpen bij het maken van een overzicht met inkomsten en uitgaven voor de nieuwe situatie.

Wie moet de budgetcoach inschakelen en betalen?

Inschakelen kunt u het beste zelf doen. Dit kan eenvoudig door te bellen of een berichtje te sturen per e-mail. Leg zo duidelijk mogelijk uit waar u naar op zoek bent, tegen welke problemen u aanloopt en wat u graag zou willen. Op basis van deze informatie wordt dan de hulp opgestart waar u het meeste voordeel bij heeft. Wat betreft de betaling van een budgetcoach; dat kan op een aantal manieren.

  • Zelf betalen - als u het zelf kunt betalen, dan is dat het prettigste. Omdat een budgetcoach kijkt naar de besparingen die er zijn, heeft u het geld van een budgetcoaching traject meestal heel snel terugverdiend.

  • De werkgever betaalt - dit klink eng, maar wordt regelmatig toegepast. De meeste werkgevers zijn ook bereid om werknemers te helpen. Mensen met financiële problemen zijn minder productief en melden zich vaker ziek. Dat merkt uw werkgever ook. Bovendien weet een werkgever soms al dat er problemen zijn. Bijvoorbeeld als loonbeslag is gelegd op uw salaris. Maak het bespreekbaar en vraag uw werkgever naar de mogelijkheden. Soms is een werkgever bereid (een deel van) het gereserveerde opleidingsbudget te gebruiken voor een budgetcoach. En eigenlijk kunt u het traject ook zien als een soort opleiding. U leert namelijk een administratie aanleggen en goed met uw geld om te gaan.

  • Via PGB - ontvangt u een persoonsgebonden budget? Dan zijn er soms mogelijkheden om de kosten via het PGB vergoed te krijgen. De voorwaarden voor vergoedingen via het PGB zijn terug te vinden op www.pgb.nl

  • Via de ziektekostenverzekering - Helaas zijn er nog veel verzekeringen die een budgetcoach niet vergoeden omdat deze kosten niet vallen onder primaire ziektekosten. Gelukkig zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten van een coaching traject erkennen en vergoeden in een aanvullend verzekeringspakket. Neem voor meer informatie contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

  • Via het UWV - Afhankelijk van het soort uitkering en gemaakte afspraken met het UWV zou het UWV u een budget toe kunnen kennen waarmee het coaching traject geheel of gedeeltelijk betaald kan worden. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met het UWV.

  • Via een schuldeiser - ook dat klinkt vreemd, maar in sommige gevallen is een schuldeiser bereid om een budgetcoach te vergoeden. Dit komt, omdat steeds meer schuldeisers de voordelen van een budgetcoach ten opzichte van een gerechtsdeurwaarder zien. Daar waar het bij de deurwaarder gaat om het snel innen van geld, gaat het bij budgetcoaching om een traject dat bedoeld is om op lange termijn een oplossing te bedenken. Echt de oorzaak aanpakken dus.

Hoe werkt een budgetcoach?

Of beter gezegd: hoe werkt het bij BudgetGemak? In eerste instantie ga ik kijken aan welke hulp behoefte is. Dat is namelijk per persoon weer anders. Belangrijk om te weten: er wordt pas een traject opgestart als vooraf duidelijk is dat dit ook echt een toegevoegde waarde heeft. Aan de hand van de informatie die ik krijg, adviseer ik een traject. En ik leg duidelijk uit waarom ik juist voor dit traject kies. Het is echter volledig aan u wat u met dit advies doet. Budgetcoaching is altijd op vrijwillige basis. Er is niemand die u kan dwingen een traject te volgen.

Wat kost een budgetcoach?

De tarieven van de diverse budgetcoaches lopen sterk uiteen. Bij BudgetGemak proberen we het zo overzichtelijk en eenvoudig mogelijk te houden. Alle tarieven met een korte omschrijving van de inhoud van de dienst zijn terug te vinden in de Tarievenkaart 2018 - particulieren.pdf.