Geld sparen kost geld..... de tarieven

Het klinkt erg tegenstrijdig. U heeft financiële problemen en dan moet u betalen voor iemand die hiermee gaat helpen. Dat snap ik. Bedenk echter dat de kosten voor de coaching en begeleiding snel worden terugverdiend, vaak al binnen één jaar! Hoe? Doordat u weer grip op uw portemonnee krijgt en overzicht heeft over alle inkomsten en uitgaven. En u leert bewuster om te gaan met geld. Ook kijken we naar bespaarmogelijkheden.

Ook goed om te weten: het coaching traject wordt pas opgestart als we samen tot de conclusie komen dat dit ook toegevoegde waarde heeft. Het is niet de bedoeling dat u geld betaalt voor en dienst die niets oplevert. Het uitgangspunt is dan ook altijd dat u uiteindelijk meer gaat besparen of verdienen dan de kosten van het traject.

U kunt alle tarieven downloaden: Tarievenkaart 2022.pdf

Reiskosten

De reiskosten buiten de regio Maastricht en omstreken (regio 043), Westelijke Mijnstreek (regio 046) en Oostelijke Mijnstreek (regio 045) bedragen € 0,19 per kilometer, enkele reis. Binnen de regio's 043-045-046 worden géén reiskosten berekend.

Wie moet de budgetcoach betalen?

Wat betreft de betaling van een budgetcoach; dat kan op een aantal manieren.

  • Zelf betalen - als u het zelf kunt betalen, dan is dat het prettigste. Omdat een budgetcoach kijkt naar de besparingen die er zijn, heeft u het geld van een budgetcoaching traject meestal heel snel terugverdiend.

  • De werkgever betaalt - dit klink eng, maar wordt regelmatig toegepast. Mensen met financiële problemen zijn minder productief. Dat merkt uw werkgever ook. Bovendien weet een werkgever soms al dat er problemen zijn. Bijvoorbeeld als loonbeslag is gelegd op uw salaris. Maak het bespreekbaar en vraag uw werkgever naar de mogelijkheden. Soms is een werkgever bereid (een deel van) het gereserveerde opleidingsbudget te gebruiken voor een budgetcoach. En eigenlijk kunt u het traject ook zien als een soort opleiding. U leert namelijk een administratie aanleggen en goed met uw geld om te gaan.

  • Via PGB - ontvangt u een persoonsgebonden budget? Dan zijn er veelal mogelijkheden om de kosten via het PGB vergoed te krijgen. De voorwaarden voor vergoedingen via het PGB zijn terug te vinden op www.pgb.nl

  • Via de ziektekostenverzekering - Helaas zijn er nog veel verzekeringen die een budgetcoach niet vergoeden omdat deze kosten niet vallen onder primaire ziektekosten. Gelukkig zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten van een coaching traject erkennen en vergoeden in een aanvullend verzekeringspakket. Neem voor meer informatie contact op met uw ziektekostenverzekeraar.

  • Via het UWV - Afhankelijk van het soort uitkering en gemaakte afspraken met het UWV zou het UWV u een budget toe kunnen kennen waarmee het coaching traject geheel of gedeeltelijk betaald kan worden. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met het UWV.

  • Via een schuldeiser - ook dat klinkt vreemd, maar in sommige gevallen is een schuldeiser bereid om een budgetcoach te vergoeden. Dit komt, omdat steeds meer schuldeisers de voordelen van een budgetcoach ten opzichte van een gerechtsdeurwaarder zien. Daar waar het bij de deurwaarder gaat om het snel innen van geld, gaat het bij budgetcoaching om een traject dat bedoeld is om op lange termijn een oplossing te bedenken. Echt de oorzaak aanpakken dus.