Het belang van (financiële) nabestaandenzorg

De meest ingrijpende levensgebeurtenis is ongetwijfeld het overlijden van u of een dierbare (partner, ouder of kind). Direct na het overlijden moeten al zaken geregeld worden, terwijl u zich nog in een rouwproces bevindt. Voor nabestaanden breekt een onzekere tijd aan met veel vragen. Want nog steeds wordt erg weinig vastgelegd voor de achterblijvers op het moment dat u komt te overlijden, anders dan een testament. Er is echter veel meer dat moet gebeuren. Denk maar eens aan het opzeggen van abonnementen, het aanvragen van toeslagen, het wijzigen van verzekeringen enzovoort. Het is daarom goed om ook vóóraf al stil te staan bij een aantal zaken. Samen met BudgetGemak zorgen we ervoor dat alles zo geregeld is zoals u het graag wenst.


Voor wie is het nabestaandenadvies bedoeld?

 • Het nabestaandenadvies is er voor iedereen. Daarbij is het niet van belang of iemand al daadwerkelijk is overleden. We onderscheiden drie stadia met elk hun eigen maatwerkadvies:

 • als u wil weten hoe het eigenlijk allemaal geregeld is als u of uw dierbare komt te overlijden;

 • als u weet dat u of uw dierbare op korte termijn komt te overlijden en ervoor wil zorgen dat uw nabestaanden financieel en administratief worden ontzorgd ná het overlijden;

 • als uw dierbare is overleden en u hulp wil bij het regelen van administratieve en financiële zaken.Ik wil weten wat er geregeld is bij een overlijden en wat ik nog moet regelen

Als u wilt weten wat er geregeld is en wat er nog geregeld moet worden, neem dan contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek staan we stil bij de wensen die u heeft en kijken we of deze wensen aansluiten bij dat wat er nu geregeld is. Daarnaast help ik u bij:

 • het maken van een overzicht wat er financieel geregeld is voor uw nabestaanden bij uw overlijden (pensioen / levensverzekeringen / uitvaartverzekering enzovoort);

 • het in kaart brengen van de inkomens- en vermogenssituatie indien u komt te overlijden (op basis van de huidige stand van zaken);

 • het maken van een overzicht wat er allemaal afgehandeld moet worden na het overlijden (opzeggen van abonnementen, wijzigen van verzekeringen enzovoort);

 • wat moet er nú nog geregeld worden en wie moet dit doen. Denk hierbij aan het afsluiten van verzekeringen of het bijschrijven van een partner op het pensioen;

 • financiële en administratieve zaken vastleggen in een map. U krijgt een ordner met tabbladen waar alle financiële informatie in wordt opgenomen. Deze nabestaanden-map dient als naslagwerk voor uw nabestaanden en zorgt ervoor dat alles overzichtelijk is;

 • beantwoorden van vragen die u heeft.

Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 uur. De kosten bedragen € 82,50. Na het gesprek krijgt u een verslag van het gesprek en eventueel een actielijstje met zaken die nog geregeld moeten worden.


Iemand komt op korte termijn te overlijden

Wanneer iemand te horen krijgt dat hij op korte termijn zal overlijden, is dat een extreem heftige boodschap. En hoewel de eerste gedachte op dat moment niet zal zijn om te laten onderzoeken hoe alles geregeld is bij het overijden, is dit wel van essentieel belang. Daarom is het goed om juist in deze fase snel contact op te nemen. Samen gaan we kijken wat er op korte termijn nog geregeld kan worden. We zorgen ervoor dat alles administratief wordt voorbereid en financiële onzekerheden worden weggenomen. Het feit dat u weet dat alles goed geregeld is en wordt, zal voor een deel onrust wegnemen.

Ook tijdens deze fase help ik u bij:

 • het maken van een overzicht wat er financieel geregeld is voor uw nabestaanden bij uw overlijden (pensioen / levensverzekeringen / uitvaartverzekering enzovoort);

 • het in kaart brengen van de inkomens- en vermogenssituatie indien u komt te overlijden (op basis van de huidige stand van zaken);

 • het maken van een overzicht wat er allemaal afgehandeld moet worden na het overlijden (opzeggen van abonnementen, wijzigen van verzekeringen enzovoort);

 • wat moet er nú nog geregeld worden, wat kan er nog gergeld worden en wie moet dit doen;

 • financiële en administratieve zaken vastleggen in een map. U krijgt een ordner met tabbladen waar alle financiële informatie in wordt opgenomen. Deze nabestaanden-map dient als naslagwerk voor uw nabestaanden en zorgt ervoor dat alles overzichtelijk is;

 • beantwoorden van vragen die u heeft.

Dit gesprek duurt ongeveer 1,5 uur. De kosten bedragen € 82,50. Na het gesprek krijgt u een verslag van het gesprek. En er wordt een duidelijke actielijst opgesteld met zaken die op korte termijn gergeld kunnen / moeten worden.

Het grote verschil met de vorige fase is dat er een tijddruk is om alles te regelen. Daarmee kan ik u helpen. Samen stellen we de actielijst op en bepalen we wie welke actie gaat ondernemen. Tijdens het gehele proces begeleid ik u en ontzorg ik u zoveel mogelijk op financieel en administratief gebied. Zodat u uw aandacht kan richten op andere zaken. De kosten van dit traject worden aan de hand van de werkzaamheden vastgesteld. Dit wordt uiteraard vooraf met u besproken.


Iemand is overleden - wat nu?

Direct na het overlijden kunt u contact met BudgetGemak opnemen. Binnen 24 uur zijn wij dan bij u om de zaken te bespreken en te regelen. Vaak gebeurt dit pas nadat de begrafenisondernemer is geweest. Wij zijn echter stand-by zijn voor vragen die de begrafenisondernemer niet kan beantwoorden. Voor sommige zaken geldt dat pas actie ondernomen kan worden indien de akte van overlijden in bezit is. En in sommige gevallen is een akte van erfrecht van de notaris nodig.

Nadat de akte van overlijden (en eventueel de akte van erfrecht) is ontvangen, kunnen alle nog openstaande zaken geregeld worden die niet automatisch gaan. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • levensverzekeringen;

 • hypotheekbank;

 • pensioenfondsen (ivm eventuele uitkeringen);

 • banken;

 • overige financiers (consumptieve leningen);

 • nutsbedrijven enz.

Dit kan met de nabestaanden direct of met de executeur indien hier sprake van is.

Zodra alles geregeld is en de nieuwe financiële situatie bekend is, zal een nieuw overzicht opgesteld worden van de inkomsten en de uitgaven. Op basis van dit plaatje bekijken of extra hulp nodig is.

Hoe lang dit traject duurt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw wensen. Hoeveel regelt u zelf en hoeveel wilt u dat ik voor u regel. We bespreken dit vooraf samen. Ik kan u dan een indicatie geven van het aantal uren dat ik bezig ben. Dit gaat tegen een uurtarief van €55,00 incluief BTW.

De kosten van bedragen echter nooit meer dan €495,00 inclusief BTW (bovengrens).


Meer weten?

Wilt u het voor uw nabestaanden financieel en administratief goed regelen? Neem dan contact op met BudgetGemak voor meer informatie!