Vooraf zaken vastleggen is belangrijker dan achteraf regelen

De meest ingrijpende levensgebeurtenis is ongetwijfeld het overlijden van een partner, ouder of kind. Direct na het overlijden moeten al zaken geregeld worden, terwijl u zich nog in een rouwproces bevindt. Voor nabestaanden breekt een onzekere tijd aan met veel vragen. Want nog steeds wordt erg weinig vastgelegd voor de achterblijvers op het moment dat u komt te overlijden, anders dan een testament. Er is echter veel meer dat moet gebeuren. Denk maar eens aan het opzeggen van abonnementen, het aanvragen van toeslagen, het wijzigen van verzekeringen enzovoort. Het is daarom goed om vóóraf al stil te staan bij een aantal zaken. Samen met BudgetGemak zorgen we ervoor dat alles zo geregeld is zoals u het graag wenst.

Wat houdt het nabestaandenadvies eigenlijk in?

Bij het nabestaandenadvies gaan we kijken wat er allemaal op financieel en administratief gebied geregeld is voor uw nabestaanden. En sluit dat nog aan op de wensen die u heeft? Of is er inmiddels zoveel verandert in uw leven dat u toch zaken wil aanpassen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvaartverzekering of levensverzekering. Dat gaan we allemaal bespreken. Ook gaan we ervoor zorgen dat uw nabestaanden alles kunnen terugvinden, zodat ze niet eindeloos hoeven te zoeken naar gegevens, wachtwoorden enzovoort. En u krijgt advies wat te doen als u daadwerkelijk komt te overlijden.

3 fasen

Het nabestaandenadvies bestaat uit 3 fasen:

 • fase 1: intakegesprek
 • fase 2: adviesgesprek en acties
 • fase 3: ondersteuning na het overlijden

Fase 1: intake (gratis)

De intake is bedoeld om een beeld te krijgen van de situatie. En om aan te geven wat BudgetGemak kan betekenen voor de nabestaanden. De intake staat in het teken van inventariseren. Wat moet er allemaal geregeld worden na een overlijden. En wat is er inmiddels geregeld. Is er een duidelijk overzicht van alle stappen die ondernomen moeten worden. En welke vragen heeft u over het regelen van zaken na een overlijden. In deze fase gaan we dus niet meteen in op cijfers, maar puur op wat er op de nabestaanden afkomt na een overlijden.

Duur circa 45 minuten, kosten € 0,00

Fase 2: adviesgesprek

In dit gesprek wordt stilgestaan bij uw wensen op financieel en administratief vlak. Wat wilt u geregeld hebben, wat is er geregeld en is dit voor een nabestaande overzichtelijk opgesteld. Voorafgaand aan het gesprek wordt een lijst toegestuurd met stukken die u klaar moet leggen voor dit gesprek. Vervolgens bespreken we:

 • wat zijn de wensen ten aanzien van de financiën;
 • zijn alle maatregelen genomen om de financiën te regelen zoals gewenst? Dit wordt aan de hand van de klaarliggende stukken beoordeeld;
 • wat moet er nog geregeld worden en wie moet dit doen. Bijvoorbeeld een levensverzekering afsluiten of het bijschrijven van een partner op het pensioen;
 • ligt alles vast in een map? Er wordt een ordner met tabbladen uitgedeeld waar alle informatie in kan worden opgenomen. Deze nabestaanden-map dient als naslagwerk voor uw nabestaanden en zorgt ervoor dat alles overzichtelijk is;
 • zorg dat alle wachtwoorden van abonnementen en websites (dus ook social media) ergens vastliggen. Anders kan er na uw overlijden weinig actie ondernomen worden;
 • er wordt een stappenplan in de map gelegd wat gedaan moet worden direct na het overlijden. Dus vóórdat de zaken uit de map worden opgepakt.

Duur circa 1,5 uur, kosten € 89,00 (inclusief een uitgebreid verslag)

Fase 3: ná het overlijden

Deze fase wordt pas actueel op het moment dat sprake is van het overlijden. Dat is het moment dat de nabestaanden-map erbij wordt gehaald en zaken afgehandeld moeten worden.

Direct na het overlijden kunt u contact met BudgetGemak opnemen. Binnen 24 uur zijn wij dan bij u om de zaken te bespreken. Het stappenplan wordt nagelopen. Vaak gebeurt dit pas nadat de begrafenisondernemer is geweest. Wij zijn echter stand-by zijn voor vragen die de begrafenisondernemer niet kan beantwoorden. Voor sommige zaken geldt dat pas actie ondernomen kan worden indien de akte van overlijden in bezit is. Wat wel al kan gebeuren:

Nadat de akte van overlijden is ontvangen, kunnen alle nog openstaande zaken geregeld worden die niet automatisch gaan. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • levensverzekeringen;
 • hypotheekbank;
 • pensioenfondsen (ivm eventuele uitkeringen);
 • banken;
 • overige financiers (consumptieve leningen);
 • nutsbedrijven enz.

Dit kan met de nabestaanden direct of met de executeur indien hier sprake van is.

Zodra alles geregeld is en de nieuwe financiële situatie bekend is, zal een nieuw overzicht opgesteld worden van de inkomsten en de uitgaven. Op basis van dit plaatje bekijken of extra hulp nodig is. Dit kan in de vorm van administratieve ondersteuning, budgetcoaching of budgetbeheer.

Duur circa 9 uur , kosten € 495,00. Mochten er meer uren nodig zijn om alles af te handelen, dan wordt dit vooraf met u besproken. Zo komt u nooit voor verrassingen te staan.

Meer weten?

Wilt u het voor uw nabestaanden financieel en administratief goed regelen? Neem dan contact op met BudgetGemak voor een gratis intakegesprek.