Budgetcoaching extra - coaching en advies van A tot Z

Wat is het

Bij Budgetcoaching Extra hebben we, meestal aan de hand van het kennismakingsgesprek, vastgesteld dat u een groot financieel probleem heeft. De schulden stapelen zich op, elke maand heeft u geld tekort. DIt levert veel stress op. U wordt moedeloos van alle aanmaningen en dreigementen van schuldeisers. De post durft u nauwelijks nog open te maken. Ook op het werk gaat het niet geweldig, want alle stress werkt door op uw resultaten en uw humeur. En uw relatie loopt door alle stress ook al wat stroefjes. Eigenlijk heeft u nergens meer zin in...... Het is een heftige periode waar u meestal zonder hulp niet meer uitkomt. Met Budgetcoaching Extra bent u verzekerd van goed advies en een coach die u gedurende een jaar begeleid. Het uiteindelijke doel is het zorgen voor een situatie waarin u weer rust, orde en energie krijgt.

Hoe werkt het

Het totale traject is vergelijkbaar met Budgetcoaching Basis, maar gaat nog een stap verder:

 • we brengen alle inkomsten, vaste lasten, schulden en achterstanden in kaart;
 • ik ga u helpen met het aanleggen van een goede administratie die gemakkelijk zelf bij te houden is. Alle spullen die hiervoor nodig zijn, krijgt u van mij;
 • we gaan afspraken maken over te nemen acties - bijvoorbeeld het opzeggen of wijzigen van abonnementen. Maar ook het bijhouden van de administratie en/of een kasboekje;
 • we gaan doelen stellen. Wat wilt u binnen 12 maanden bereiken, hoe gaat u dat doen en wat heeft u daarvoor nodig.
 • nazorg en bijsturing:
  • in de eerste 6 weken 3 telefonische contacten om te kijken wat al goed gaat, wat nog beter kan en wat hiervoor nodig is;
  • na 2 maanden: ik kom bij u langs om de actuele situatie te bekijken. Ook hier kijken we of we nog moeten bijsturen of dat alles volgens plan gaat;
  • na 4 maanden: telefonisch contact om de actuele situatie te bespreken;
  • na 6 maanden: ik kom bij u langs om de actuele situatie te bekijken. Ook hier kijken we of we nog moeten bijsturen of dat alles volgens plan gaat;
  • na 9 maanden: telefonisch contact om de actuele situatie te bespreken;
  • na 12 maanden: een laatste persoonlijk bezoek. We bepalen samen of het traject afgerond kan worden of dat er behoefte is aan extra begeleiding.

UIteraard bent u vrij om tussentijds contact met mij op te nemen als dat nodig is. Hier worden geen extra kosten voor berekend.

UIteraard bent u vrij om tussentijds contact met mij op te nemen als dat nodig is. Hier worden geen extra kosten voor berekend.

Na dit traject bent u zelf in staat een administratie bij te houden en worden rekeningen op tijd betaald.

Het traject duurt, inclusief de nazorg en bijsturing, 12 maanden.

Wat kost het

Budgetcoaching Light kent een vast tarief van € 595,00. Bent u ZZP'er? Dan gelden andere tarieven. Kijk voor de actuele tarieven op de Tarievenkaart 2018 - ZZP en MKB.pdf

De tijdsbesteding is ongeveer 10,5 uur. Deze is als volgt opgebouwd:

 • voorbereiding en intake gesprek, inclusief opstellen begroting en een afsprakenlijst - 1,5 uur
 • uitvoeren Vaste Lasten Scan en opmaken van het verslag voor u - 2 uur
 • 5x telefonisch nazorggesprek en gespreksverslag - totaal 2 uur
 • 3x persoonlijk nazorggesprek en gespreksverslag - totaal 5 uur

Wie moet de budgetcoach betalen?

Dit kan op een aantal manieren:

 • Zelf betalen - als u het zelf kunt betalen, dan is dat het prettigste. Omdat een budgetcoach kijkt naar de besparingen die er zijn, heeft u het geld van een budgetcoaching traject meestal heel snel terugverdiend.
 • De werkgever betaalt - dit klink eng, maar wordt regelmatig toegepast. Mensen met financiële problemen zijn minder productief. Dat merkt uw werkgever ook. Bovendien weet een werkgever soms al dat er problemen zijn. Bijvoorbeeld als loonbeslag is gelegd op uw salaris. Maak het bespreekbaar en vraag uw werkgever naar de mogelijkheden. Soms is een werkgever bereid (een deel van) het gereserveerde opleidingsbudget te gebruiken voor een budgetcoach. En eigenlijk kunt u het traject ook zien als een soort opleiding. U leert namelijk een administratie aanleggen en goed met uw geld om te gaan.
 • Via PGB - ontvangt u een persoonsgebonden budget? Dan zijn er veelal mogelijkheden om de kosten via het PGB vergoed te krijgen. De voorwaarden voor vergoedingen via het PGB zijn terug te vinden op www.pgb.nl
 • Via de ziektekostenverzekering - Helaas zijn er nog veel verzekeringen die een budgetcoach niet vergoeden omdat deze kosten niet vallen onder primaire ziektekosten. Gelukkig zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten van een coaching traject erkennen en vergoeden in een aanvullend verzekeringspakket. Neem voor meer informatie contact op met uw ziektekostenverzekeraar.
 • Via het UWV - Afhankelijk van het soort uitkering en gemaakte afspraken met het UWV zou het UWV u een budget toe kunnen kennen waarmee het coaching traject geheel of gedeeltelijk betaald kan worden. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met het UWV.
 • Via een schuldeiser - ook dat klinkt vreemd, maar in sommige gevallen is een schuldeiser bereid om een budgetcoach te vergoeden. Dit komt, omdat steeds meer schuldeisers de voordelen van een budgetcoach ten opzichte van een gerechtsdeurwaarder zien. Daar waar het bij de deurwaarder gaat om het snel innen van geld, gaat het bij budgetcoaching om een traject dat bedoeld is om op lange termijn een oplossing te bedenken. Echt de oorzaak aanpakken dus.

Voor wie is het bedoeld

Budgetcoaching Basis is bedoeld voor mensen die zonder hulp geen orde meer krijgen in hun administratie en grote financiële problemen hebben. Dit zorgt voor andere problemen, bijvoorbeeld op het werk of in de relatie. Slapeloze nachten zijn geen uitzondering. Het is allemaal teveel en er moet dringend iemand komen die rust brengt.

Wilt u meer informatie of twijfelt u of Budgetcoaching Basis de juiste dienst is voor u? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met mij op. Samen kunnen we dan bepalen wat voor u het beste is.