Budgetcoaching Basis - een duwtje in de goede richting

Administratieve chaos, achterstallige facturen, herinneringen, aanmaningen en schuldeisers die dreigen met gerechtsdeurwaarders. Herkent u dit? Dan is Budgetcoaching Basis voor uw wellicht de oplossing.

Wat is het

Bij Budgetcoaching Basis hebben we, meestal aan de hand van het kennismakingsgesprek, vastgesteld dat u geen inzicht heeft in uw inkomsten en uitgaven en het (financiële)overzicht volledig kwijt bent. Een goede adminstratie heeft u niet. Alles wordt in een grote doos bewaard of meteen weggegooid. Het is elke maand weer zwoegen om alle rekeningen op tijd te betalen. Het probleem wordt elke maand erger en u komt er zelf niet meer uit. Het enige dat u nodig heeft is iemand die u tijdelijk helpt met alles, iemand die samen met u orde brengt in de enorme chaos en die u weer een vliegende start geeft. Dat is Budgetcoaching Light. Bedoeld voor mensen die nu niet weten hoe ze het weer allemaal op orde krijgen, maar wel in staat zijn dit op termijn zelfstandig te regelen. Met tijdelijk een beetje hulp van een ander.

Hoe werkt het

Het totale traject bestaat uit 4 stappen, te weten:

 • in kaart brengen van alle inkomsten en vaste lasten - wat komt er binnen, wat gaat eruit en hoeveel blijft over of komt u tekort;
 • administratie - ik ga u helpen met het aanleggen van een goede administratie die gemakkelijk zelf bij te houden is. Alle spullen die hiervoor nodig zijn, krijgt u van mij;
 • afspraken maken over de te nemen acties - bijvoorbeeld het opzeggen of wijzigen van abonnementen. Maar ook het bijhouden van de administratie en/of een kasboekje;
 • nazorg en bijsturing:
  • na 1 en 2 maanden: kort telefonisch contact om te kijken wat al goed gaat, wat nog beter kan en wat hiervoor nodig is;
  • na 3 maanden: ik kom bij u langs om de actuele situatie te bekijken. Ook hier kijken we of we nog moeten bijsturen of dat alles volgens plan gaat
  • na 4 en 5 maanden: kort telefonisch contact om de actuele situatie te bespreken;
  • na 6 maanden: ik kom bij u langs en we bepalen samen of het traject afgerond kan worden of dat er behoefte is aan extra begeleiding.

UIteraard bent u vrij om tussentijds contact met mij op te nemen als dat nodig is. Hier worden geen extra kosten voor berekend.

Na dit traject heeft u inzicht en overzicht en bent u zelf in staat een administratie bij te houden. Het traject duurt, inclusief de nazorg en bijsturing, 6 maanden.

Wat kost het

Budgetcoaching Light kent een vast tarief van € 395,00. Bent u ZZP'er? Dan gelden andere tarieven. Kijk voor de actuele tarieven op de Tarievenkaart 2018 - ZZP en MKB.pdf

De tijdsbesteding is ongeveer 7 uur. Deze is als volgt opgebouwd:

 • voorbereiding en intake gesprek, inclusief opstellen begroting en een afsprakenlijst - 1,5 uur
 • uitvoeren Vaste Lasten Scan en opmaken van het verslag voor u - 2 uur
 • telefonisch nazorggesprekken en gespreksverslagen - 1,5 uur
 • persoonlijk nazorggesprekken en gespreksverslagen - 2 uur

Wie moet de budgetcoach betalen?

Dit kan op een aantal manieren:

 • Zelf betalen - als u het zelf kunt betalen, dan is dat het prettigste. Omdat een budgetcoach kijkt naar de besparingen die er zijn, heeft u het geld van een budgetcoaching traject meestal heel snel terugverdiend.
 • De werkgever betaalt - dit klink eng, maar wordt regelmatig toegepast. Mensen met financiële problemen zijn minder productief. Dat merkt uw werkgever ook. Bovendien weet een werkgever soms al dat er problemen zijn. Bijvoorbeeld als loonbeslag is gelegd op uw salaris. Maak het bespreekbaar en vraag uw werkgever naar de mogelijkheden. Soms is een werkgever bereid (een deel van) het gereserveerde opleidingsbudget te gebruiken voor een budgetcoach. En eigenlijk kunt u het traject ook zien als een soort opleiding. U leert namelijk een administratie aanleggen en goed met uw geld om te gaan.
 • Via PGB - ontvangt u een persoonsgebonden budget? Dan zijn er veelal mogelijkheden om de kosten via het PGB vergoed te krijgen. De voorwaarden voor vergoedingen via het PGB zijn terug te vinden op www.pgb.nl
 • Via de ziektekostenverzekering - Helaas zijn er nog veel verzekeringen die een budgetcoach niet vergoeden omdat deze kosten niet vallen onder primaire ziektekosten. Gelukkig zijn er steeds meer verzekeringsmaatschappijen die de resultaten van een coaching traject erkennen en vergoeden in een aanvullend verzekeringspakket. Neem voor meer informatie contact op met uw ziektekostenverzekeraar.
 • Via het UWV - Afhankelijk van het soort uitkering en gemaakte afspraken met het UWV zou het UWV u een budget toe kunnen kennen waarmee het coaching traject geheel of gedeeltelijk betaald kan worden. Voor meer informatie dient u contact op te nemen met het UWV.
 • Via een schuldeiser - ook dat klinkt vreemd, maar in sommige gevallen is een schuldeiser bereid om een budgetcoach te vergoeden. Dit komt, omdat steeds meer schuldeisers de voordelen van een budgetcoach ten opzichte van een gerechtsdeurwaarder zien. Daar waar het bij de deurwaarder gaat om het snel innen van geld, gaat het bij budgetcoaching om een traject dat bedoeld is om op lange termijn een oplossing te bedenken. Echt de oorzaak aanpakken dus.

Voor wie is het bedoeld

Budgetcoaching Basis is bedoeld voor mensen die zonder hulp geen orde meer krijgen in hun administratie. Bovendien is het lastig om met de huidige inkomsten alle rekeningen te betalen. Maar met een beetje hulp van bent u wel in staat om na een periode van 6 maanden dit zelfstandig op te pakken. Wilt u meer informatie of twijfelt u of Budgetcoaching Basis de juiste dienst is voor u? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met mij op. Samen kunnen we dan bepalen wat voor u het beste is.