Budgetbeheer - voor dat extra steuntje in de rug...

Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die het moeilijk vinden om hun (financiële) zaken goed te regelen. Het doel van budgetbeheer is het voorkomen van schulden. Of ervoor te zorgen dat de schulden die er al zijn niet verder oplopen, maar juist dalen. Dit doen we door in ieder geval alle vaste lasten die u heeft te betalen. Denk hierbij aan onder andere:

  • huur of hypotheek;

  • ziektekostenverzekering;

  • andere (verplichte) verzekeringen;

  • gas, water, licht;

  • leningen en afbetalingen;

  • TV, internet, mobiele telefonie;

  • andere uitgaven die u aangeeft.

Zijn er schulden? Dan kijken we samen hoe we deze schulden kunnen aflossen en binnen welke termijn. Elke maand krijgt u een overzicht van de inkomsten op de beheerrekening, de betalingen en de aflossingen op uw schulden. Ook krijgt u een overzicht van de hoogte van de schulden die nog lopen. Daarnaast kunt u altijd inloggen in het systeem en uw rekeningen en transacties bekijken. Dat is wel zo prettig!

Mensen die hun eigen financiën nog wel kunnen beheren, maar dit eigenlijk niet meer willen, kunnen ook gebruik maken van budgetbeheer. Bij budgetbeheer maken we samen afspraken. Het is een vrijwillige overeenkomst waarin wordt opgenomen wat BudgetGemak wel en niet doet. Ook wordt er in opgenomen wat er van u wordt verwacht, om zo het budgetbeheer een succes te laten zijn.

BudgetGemak beheert de gelden volgens een vast plan. Dit budgetplan wordt samen met u opgesteld aan de hand van uw financiële gegevens. Er wordt in het budgetplan beschreven welke betalingen gedaan moeten worden en welke reserveringen noodzakelijk zijn voor toekomstige uitgaven. Ook wordt afgesproken hoeveel leefgeld u krijgt en per welke termijn dit wordt overgemaakt naar uw persoonlijke rekening. Het leefgeld is bedoeld voor boodschappen (eten en drinken), uitgaven bij de drogisterij enzovoort. En als het budget dit toelaat natuurlijk ook voor leuke dingen!

Budgetbeheer is, in tegenstelling tot bewindvoering, vrijwillig. Vooraf maken we samen duidelijke afspraken en stellen we haalbare doelen. Het grote voordeel van budgetbeheer ten opzichte van bewindvoering is dat u zelf nog bepaalt wat er gebeurt. Ook de duur van budgetbeheer bepaalt u helemaal zelf.

Let op! U kunt voor de kosten voor budgetbeheer bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Per gemeente is de toewijzing hiervan verschillend. Er kan dan ook geen garantie gegeven worden dat de gemeente de kosten vergoedt. Indien de bijzondere bijstand wordt afgewezen, zult u de kosten zelf moeten betalen. Omdat u de bijzondere bijstand dient aan te vragen vóórdat u kosten maakt voor budgetbeheer, weet u vooraf duidelijk waar u aan toe bent. De aanvraag voor bijzondere bijstand dient u zelf aan te vragen. BudgetGemak kan u daar wel bij helpen.

]Altijd inzicht in uw rekeningen en transacties

U kunt het saldo van al uw rekeningen en alle transacties die worden gedaan altijd inzien. Bij aanvang van het budgetbeheer krijgt u een unieke login-code, waarmee u direct bij uw persoonlijke gegevens en rekeningen kunt komen. Zo bent u altijd op de hoogte van wat er gebeurt met uw geld en uw rekeningen!

Wat kost budgetbeheer?

De tarieven van de diverse budgetbeheerders lopen sterk uiteen. Bij BudgetGemak proberen we het zo overzichtelijk en eenvoudig mogelijk te houden. U kunt de tarieven terugvinden op de tarievenkaarten