Financiële gevolgen van echtscheiding, werkloosheid enz.

In een leven kan veel veranderen. Leuke dingen, maar ook minder prettige gebeurtenissen. Deze veranderingen kunnen grote gevolgen hebben voor uw financiële huishouding. In een aantal gevallen is dat duidelijk, bijvoorbeeld bij inkomensverlies door werkloosheid of het overlijden van een partner. Maar bij sommige veranderingen staan mensen niet meteen stil bij de financiële gevolgen. Of worden deze onderschat. Samenwonen bijvoorbeeld. Dat kan een behoorlijke impact hebben op uw inkomsten of uitgaven. Het maakt daarbij niet uit of u 20, 40 of 80 bent. Elke situatie is uniek. En dat maakt het juist zo lastig en ondoorzichtig. De dienst Budgetcoaching Light voorziet u van de nodige informatie en geeft u een duidelijk beeld van de (financiële) gevolgen van de gebeurtenis.

Budgetcoaching Light is speciaal bedoeld voor mensen die een (grote) verandering in hun persoonlijke situatie meemaken. We noemen dit ook wel een Life Event. Enkele voorbeelden van Life Events:

 • 18 jaar worden / studeren / zelfstandig gaan wonen;
 • samenwonen of trouwen;
 • kinderen krijgen;
 • echtscheiding;
 • inkomensterugval door werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • (pré)pensioen;  

Bij Budgetcoaching Light kijken we niet alleen naar de verandering van uw inkomsten en uitgaven, maar adviseren we ook wat u moet doen en regelen, wanneer u dat moet doen en op welke manier. Gaat er bij u iets gebeuren waardoor uw (financiële) situatie gaat veranderen? En wilt u weten wat dit voor u betekent en wat u allemaal moet doen en regelen? Dan is Budgetcoaching Light voor u het juiste traject.

Overlijden

Eén van de meest ingrijpende gebeurtenissen is ongetwijfeld het overlijden van een partner, kind of ouder. Ook dan verandert er veel in de financiële situatie van de nabestaanden. En er moet veel geregeld worden. Het is belangrijk om vóór het overlijden alle zaken al vastgelegd te hebben. Speciaal hiervoor hebben we bij BudgetGemak een dienst samengesteld die vóóraf bekijkt hoe alles geregeld is. En of dat aansluit bij de wensen die u en uw nabestaanden hebben. Bekijk alle details op 'nabestaandenadvies'.

Hoe werkt het

Hoe het traject loopt is grotendeels afhankelijk van de situatie. En uw behoefte. Allereerst gaan we stilstaan bij de gebeurtenis zelf. Wat komt er allemaal op u af, waar moet u rekening mee houden en wat moet daarvoor geregeld worden. Maar ook hoe moet het geregeld worden, wanneer en via welke instanties. Dit staat dus nog los van het financiële plaatje.

Pas als u exact weet waar u aan toe bent, gaan we naar het financiële gedeelte kijken. Samen stellen we een begroting op. Zo wordt goed duidelijk welke inkomsten u heeft en welke vaste lasten u elke maand betaald. Als dat helder is, gaan we dezelfde begroting maken voor de nieuwe situatie. Zo kunt u gemakkelijk zien welke impact de gebeurtenis heeft op uw financiële huishouding.

Het stappenplan voor Budgetcoaching Light ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 1. u neemt contact op via de telefoon of e-mail voor het maken van een afspraak;
 2. ik kom bij u aan huis en voorzie u van de informatie die u graag wil hebben of die u nodig heeft om zaken te regelen;
 3. we maken een plan van aanpak waarin duidelijk staat wat u moet doen en regelen. Ook staat in dit plan hoe u dit het beste kan doen en bij welke instanties u moet zijn;
 4. we stellen een begroting op die inzicht geeft in de situatie vóór en ná de gebeurtenis;
 5. binnen een week krijgt u van mij een verslag waarin alles nog eens duidelijk wordt uitgelegd;
 6. u voert de acties uit die nodig zijn en vraagt indien gewenst hulp aan mij, telefonisch of per e-mail.

Na 1, 2 en 4 maanden neem ik contact met u op om te informeren hoe de situatie dan is. Dan besluiten we ook of het traject beïndigd kan worden of dat u behoefte heeft aan extra hulp of advies. UIteraard bent u vrij om tussentijds contact met mij op te nemen als dat nodig is. Hier worden geen extra kosten voor berekend.

Wat kost het

Budgetcoaching Light kent een vast tarief van € 125,00. Bent u ZZP'er? Dan gelden andere tarieven.

De tijdsbesteding is ongeveer 3 uur. Deze is als volgt opgebouwd:

 • voorbereiding en intake gesprek, inclusief opstellen begroting - 1,5 uur
 • gepreksverslag en uitwerken actiepunten: 0,5 uur
 • nazorggesprekken en gespreksverslagen - 1

Combinatie met Vaste Lasten Scan mogelijk

Wilt u meteen uw vaste lasten laten beoordelen en zien waar de grootste besparingsmogelijkheden zitten? Dat kan. U betaalt dan geen € 125,00, maar € 195,00. Een meerprijs van € 70 die u met een besparing van € 12,00 per maand, al binnen een half jaar heeft terugverdiend!

Voor wie is het bedoeld

Budgetcoaching Light is bedoeld voor mensen die een belangrijke gebeurtenis (Life Event) hebben meegemaakt of dit op korte termijn gaan meemaken. Bedenk dat het van belang is om zo vroeg mogelijk te weten wat er moet gebeuren en welke gevolgen dit heeft voor u. Wilt u meer informatie of twijfelt u of Budgetcoaching Light de juiste dienst is voor u? Neem dan gratis en vrijblijvend contact met mij op. Samen kunnen we dan bepalen wat voor u het beste is.