Het overlijden van uw partner

Het overlijden van een partner is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen emotioneel, maar ook financieel. Veel mensen weten niet exact hoe hoog hun inkomen of vermogen is als hun partner overlijdt. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Het is belangrijk om vooraf zoveel mogelijk duidelijkheid te hebben voor de nabestaanden. In dit blog leest u een paar zaken waar u wellicht niet meteen bij stilstaat, maar die wel belangrijk zijn om te weten.


Levensverzekering

Een levensverzekering? Die is toch alleen voor mensen die een huis gekocht hebben? Dat hoor ik vaker, maar niets is minder waar. Sterker nog: huurders kunnen vaak extra hard worden geraakt door het wegvallen van een (deel van het) inkomen. Want de huur zal gewoon doorbetaald moeten worden. De vraag is of dat met het lagere inkomen gaat lukken. Veel huurders staan niet stil bij deze vraag, terwijl dit juist een hele belangrijke is. Zorg er dus voor dat u vooraf weet of u in de woning kunt blijven wonen met het resterende inkomen. Zo niet, overweeg dan om een levensverzekering af te sluiten die een bedrag uitkeert bij overlijden. Dan hebt u als nabestaande een buffer en kunt u financiële tegenvalleers gemakkelijker opvangen.


Toeslagen

Toeslagen kunnen veranderen als een partner wegvalt. Dit kan positief zijn. Denk hierbij aan het ontvangen van huur- of zorgtoeslag omdat het totale toeslaginkomen lager wordt. Maar het kan ook andersom! Afhankelijk van het inkomen van de overleden partner kunnen toeslagen ook vervallen. Doordat u bijvoorbeeld alleenverdiener was en door het overlijden van uw (toeslag)partner boven de inkomens- of vermogensgrens valt. Een voorbeeldje:

Jan en Ineke wonen samen in een huurhuis. Ze betalen €700 per maand. Jan werkt in loondienst en verdient €25.000 per jaar. Ineke werkt niet. Op de spaarrekening staat €4.000. Dit is hun enige vermogen.

  • Huurtoeslag (2019):      € 240 per maand
  • Zorgtoeslag (2019)          € 145 per maand

Ineke komt te overlijden. Hierdoor valt het inkomen van Jan boven de inkomensgrens voor de huurtoeslag. Ook op de zorgtoeslag zal Jan gekort worden:

  • Huurtoeslag (2019):      € 0 per maand
  • Zorgtoeslag (2019)          € 55 per maand

De zorgtoeslag gaat omlaag, maar dat geldt ook voor de verzekeringspremie. Voor de huur echter geldt dat deze gelijk blijft na het overlijden van Ineke. Maar Jan verliest in dit voorbeeld wel € 240 per maand aan huurtoeslag.  


Kosten van levensonderhoud halveren niet

Vaak hoor ik mensen zeggen dat bij het overlijden van een partner de kosten ook halveren. Dat is niet helemaal waar. Sommige kosten zullen zeker afnemen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van de ziektekostenpremie. Ook andere verzekeringen, gemeentelijke belastingen en boodschappen zullen minder gaan kosten. Dat zal zeker niet de helft zijn. En voor sommige kosten geldt dat ze bijna helemaal niet minder worden. Energiekosten bijvoorbeeld. Want of u nu voor 1 of 2 mensen de verwarming aanzet, die kosten blijven (nagenoeg) gelijk.


Persoonlijke leningen of doorlopend krediet

Het overlijden van een partner betekent niet dat een lening automatisch stopt. Dat zult u met een verzekering moeten regelen. Dit kan een behoorlijke financiële tegenvaller worden als dat niet geregeld is. Zeker omdat de maandbedragen bij een doorlopend krediet behoorlijk hoog kunnen zijn. Dat kan gemakkelijk oplopen tot enlele honderden euro's per maand. Vervelend als u dat ineens alleen moet betalen. Een levensverzekering is ook hier geen overbodige luxe. Dit is wel maatwerk. Het is immers afhankelijk van de inkomens- en vermogenspositie van de nabestaande(n) of een levensverzekering (en de hoogte hiervan) een goed advies is.  


Nog veel meer dingen waar je niet meteen aan denkt....

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de (negatieve) financiële gevolgen van het overlijden van een partner. Natuurlijk kan het ook zijn dat u juist toeslagen krijgt waar u eerst geen recht op had. Of dat u een nabestaandenpensioen krijgt waardoor het inkomen niet heel veel achteruit gaat. Wat belangrijk is, is dat u voor elke partner vooraf duidelijk in beeld hebt wat de inkomens- en vermogenspositie is na het overlijden van de partner. BudgetGemak kan u hierbij helpen. Hoe? Via het nabestaanden advies. Lees er alles over op https://budgetgemak.nl/diensten/nabestaanden-advies