Wanbetalers: niet willen betalen of niet kunnen betalen?

Het niet betalen van een factuur heeft altijd een reden. Het is dan ook van groot belang om deze reden zo snel mogelijk te achterhalen. Om te weten wat er precies speelt en welke oplossing voor de debiteur het beste werkt is één vraag essentieel: hebben we te maken met iemand die niet wil, niet kan of een combinatie van deze twee. Pas als dit helder is, kan de juiste aanpak gekozen worden. Maar hoe bepaal je nu of iemand niet wil betalen of niet kan betalen? En wat is dan de beste manier om de debiteur te helpen? Met dit artikel probeer ik u te helpen bij het beantwoorden van deze vragen.

De willen-kunnen matrix


Door te achterhalen of een debiteur niet wil of niet kan betalen, is het mogelijk om de juiste aanpak te kiezen. Voordat men kan overgaan op het bepalen van een aanpak, is het belangrijk om zeker te weten of een debiteur niet wil of niet kan betalen. Soms lijkt het voor de hand te liggen, maar schijn kan bedriegen! Zo kan men oordelen dat een debiteur niet wil betalen, omdat deze niet meewerkt. Er wordt niet gereageerd op contactpogingen en men verstrekt onvoldoende of geen informatie. Toch hoeft dit niet altijd te betekenen dat sprake is van een niet-willer. Om dat vast te kunnen stellen is het nodig om een slagje dieper te gaan. Waarom reageert iemand niet? En waarom krijgt men niet de juiste informatie? Dit kan een aantal oorzaken hebben. Vaak hangt dit samen met de redenen waarom mensen niet geholpen willen worden. Enkele voorbeelden:

  • iemand overschat het eigen kunnen en gaat ervan uit dat hij of zij de problemen zelf kan oplossen;
  • iemand schaamt zich of ervaart een taboe om geldzaken te bespreken met een onbekende;
  • iemand ziet de ernst van de situatie niet in;
  • iemand heeft een beperking of mist vaardigheden en kan of durft dit niet te laten weten;
  • iemand heeft zulke grote problemen dat de post niet meer geopend wordt en de telefoon niet meer beantwoord wordt.

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat een niet-willer niet per sé iemand is die 'uit principe' niet betaalt of reageert. Er kan veel meer aan de hand zijn. De vraag blijft natuurlijk: hoe kom ik in contact met zo iemand? Daar is geen pasklaar antwoord voor. Probeer in ieder geval de persoon in kwestie ervan te overtuigen dat je in contact wil komen om de situatie te bespreken. Een helpende hand uitsteken. Geef aan dat je samen wil kijken naar een oplossing voor de ontstane situatie. Is dit een garantie voor succes? Absoluut niet. Maar het is altijd beter dan dreigen met een gerechtsdeurwaarder, incassobureaus en bijkomende kosten. Het aanbieden van de hulp door een externe budgetcoach kan voor een niet-willende debiteur een reden zijn om in actie te komen. U geeft door de aanbieding immers aan ook in het belang van de debiteur te denken en niet alleen in het belang van uw eigen portemonnee. Mocht het ondanks alle inspanningen uiteindelijk toch niet lukken om contact te krijgen met de debiteur, dan zit er helaas niets anders op dan gebruik te maken van deze hardere maatregelen.

De wel-willer maar niet-kunner

Stel nu dat de debiteur wel wil betalen, maar dit niet kan. Er is simpelweg geen geld om de rekeningen te betalen. Wat is dan de beste strategie? Het inschakelen van een incassobureau of gerechtsdeurwaarder heeft in dit geval geen enkele zin. Van een kale kip kan men immers niets plukken. Toch kunnen er nog genoeg opties zijn om de openstaande factuur te innen. Een veel gebruikte methode is de betaling in termijnen. In voorkomende gevallen kan dit een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld als de debiteur door onverwachte uitgaven de factuur niet kan betalen en dit een éénmalig verzuim is. Toch moet men ook hier alert zijn. De debiteur heeft kennelijk onvoldoende middelen achter de hand om een dergelijke tegenvaller op te vangen. Dat is op zich al een zorgelijke constatering. Het inschakelen van een externe budgetcoach is in deze gevallen aan te raden. Een budgetcoach kijkt naar de oorzaak van het geldtekort en gaat met de klant aan de slag om een structurele oplossing te bedenken. Zo wordt onderzocht of er besparingsmogelijkheden zijn, of er inkomen verruimende maatregelen ingezet kunnen worden (zoals bijvoorbeeld toeslagen), hoe de administratie is geregeld en of de debiteur überhaupt in staat is om zijn financiële zaken zelfstandig te regelen. Geen symptoombestrijding, maar aanpak van het daadwerkelijke probleem bij de bron.

Plan van aanpak budgetcoaching

Stel u heeft een debiteur waarvan u vermoedt of zeker weet dat hij niet kan betalen. En u besluit BudgetGemak in te schakelen om te achterhalen welke mogelijkheden er zijn. Hoe gaat dit dan in zijn werk? Het traject ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:

  • u neemt contact op met BudgetGemak. In een vrijblijvend persoonlijk gesprek leg ik uit wat BudgetGemak voor u kan betekenen;
  • als u besluit om gebruik te maken van onze diensten en de debiteur is akkoord, dan neemt BudgetGemak contact op met de klant;
  • er wordt een oriëntatiegesprek gepland tussen BudgetGemak en de debiteur. Doel is het achterhalen van de ernst van de situatie en de hulpmogelijkheden;
  • naar aanleiding van het gesprek geeft BudgetGemak een advies af over de verdere stappen;
  • aan de hand van dit advies besluit u of we het coaching traject met de klant gaan opstarten.

Hoe lang het traject duurt, is uiteraard afhankelijk van de situatie van de debiteur. Dit geldt ook voor de kosten. In het advies dat wordt gegeven naar aanleiding van het oriënterend gesprek worden ook duidelijk de duur en de kosten van het traject aangegeven. U kunt dan een goede inschatting maken of de inzet van BudgetGemak loont voor deze debiteur. Houd er bij de beoordeling wel rekening mee dat inzet van een budgetcoach niet alleen goed is voor het innen van de uitstaande bedragen. Het draagt ook bij aan het behouden van de goede relatie tussen u en uw debiteur.


Voor incassobureaus en gerechtsdeurwaarders: samenwerking met BudgetGemak loont!

Niet alleen schuldeisers, maar ook incassobureaus en/of gerechtsdeurwaarders kunnen gebruik maken van de diensten van BudgetGemak. Hebt u klanten in uw portefeuille die eigenlijk wel willen betalen, maar dit (tijdelijk) niet kunnen? Of die met een goede begeleiding in staat zijn hun betalingsverplichtingen blijvend te voldoen? Neem dan zeker contact met ons op!