Vitaliteit van werknemers: ook financieel fit!

Financiële fitheid: wat is dat eigenlijk

Financiële fitheid is geen bestaande term in de gezondheidswereld. Een werknemer die financieel fit is, is in mijn ogen iemand die zijn geldzaken op orde heeft. Iemand die geen geldzorgen heeft, geen last heeft van stress door aanmaningen, herinneringen, betalingsachterstanden of zelfs loonbeslag dat gelegd is. Een financieel fitte werknemer is belangrijk voor de onderneming. Er is meer aandacht voor de taken op het werk, minder afleiding en minder kans op diefstal of fraude.

Een financieel onfitte werknemer kost 35% meer!

Uit onderzoek van het Nationaal Intituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) blijkt dat een werknemer met financiële problemen bij een voltijd dienstverband en modaal inkomen van €37.000 omgerekend ruim € 13.000 meer kosten dan een werknemer zonder financiële problemen. Dat is 35% meer!

Maar hoe is deze € 13.000 eigenlijk opgebouwd? Een indicatie:

  • 20% minder concentratie en arbeidsproductiviteit (slechter functioneren)
  • 7 extra dagen ziekteverzuim extra per jaar
  • 3 uur afhandeling per loonbeslag voor de medewerker van HR

Het meeste verlies zit dus in verminderde concentratie en arbeidsproductiviteit. En ik durf dan nog verder te gaan. Wat kunnen de gevolgen zijn van minder concentratie? Kan dit bijvoorbeeld leiden tot fouten die financiële schade tot gevolg hebben? En hoe zit het met diefstal op de werkvloer of fraude? Dat zijn verborgen kosten die niet zijn meegenomen in het onderzoek. Het risico voor de werkgever beperkt zich dus niet tot de hogere kosten. Het kan zelfs ernstige gevolgen hebben voor de goede naam van het bedrijf of zelfs de continuïteit van de onderneming.

De rol van de werkgever

In het rapport van het Nibud staat ook vermeld dat 8 van de 10 ondervraagde werkgevers bereid is zijn werknemers te helpen. Veel werkgevers weten echter niet wat hun rol is. En wat ze wel en niet mogen op het gebied van privacy. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Er zijn mijns inziens echter voldoende mogelijkheden om werknemers met geldproblemen te helpen. Allereerst door het bespreekbaar te maken en je zorgen te uiten. Maar ook door hulp aan te bieden. Het feit dat een werkgever op de hoogte is van de financiële problemen kan een geruststelling zijn. Als een werkgever dan ook nog bereid is om hulp aan te bieden, dan zal dat de relatie tussen werkgever en werknemer alleen maar verbeteren.

Wat kan BudgetGemak voor werkgevers doen?

Werkgevers kunnen bij BudgetGemak terecht voor hulp bij financiële problemen van werknemers. Welke hulp dat is, hangt helemaal af van de situatie. Hoe ernstig zijn de problemen, gaat het om één of meerdere werknemers, is er hulp nodig voor individuele werknemers of heeft u liever een workshop / presentatie voor een groep?

Enkele voorbeelden van hulp die door BudgetGemak geboden kan worden:

  • financiële gezondheidscheck: een gesprek tussen de budgetcoach en de medewerker waarbij inzicht wordt gegeven in de persoonlijke financiële situatie van de werknemer. Ook worden diverse geldzaken besproken en wordt gekeken naar besparingsmogelijkheden;
  • budgetcoaching - traject: als blijkt dat de financiële problemen dermate groot zijn dat een enkel gesprek niet gaat helpen, zijn er diverse coaching trajecten. De duur van deze trajecten is afhankelijk van de ernst van de situatie;
  • budgetbeheer: wanneer een medewerker veel schulden heeft die afgelost moeten worden, dan is budgetbeheer wellicht een mogelijkheid. Het meest uitgebreide traject van budgetcoaching is altijd onderdeel van budgetbeheer. Bij budgetbeheer wordt het salaris van de werknemer op een aparte rekening gestort. Hiermee worden alle vaste lasten betaald. Als er nog geld over is, worden schulden afgelost of wordt er gespaard. De werknemer krijgt leefgeld om bijvoorbeeld boodschappen te doen of niet noodzakelijke uitgaven mee te betalen, zoals roken, uitgaan, cadeautjes enzovoort. Budgetbeheer is geheel vrijwillig. Het is dus géén bewindvoering, waarbij de klant alle zeggenschap over zijn inkomen verliest;
  • workshops / trainingen / presentaties: het is ook mogelijk om op locatie workshops, trainingen of presentaties te houden. Dit kunnen presentaties zijn voor werknemers (al dan niet met schulden), HR-medewerkers (hoe herken ik signalen van mensen met financiële problemen) of het management. Alle trainingen en presentaties worden naar de wens van de opdrachtgever, u dus, ontwikkeld.

Wat kost dit allemaal?

Hoeveel de hulp kost is uiteraard per situatie verschillend. Een indicatie van de bedragen (exclusief BTW) voor de verschillende vormen van hulp:


Meer informatie of vragen?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van uw werknemers? Of hebt u vragen? Neem dan contact op met Ronald George via e-mail (info@budgetgemak.nl). Natuurlijk kunt u ook altijd even bellen: 06-5750 9491. Ik kom graag bij u langs voor een gratis en vrijblijvend informatiegesprek.