Wat is geregeld bij uw overlijden?

Geen leuk onderwerp

Het is natuurlijk geen leuk onderwerp. Het overlijden van u of uw partner. Toch is het goed om af en toe stil te staan bij de gevolgen hiervan. Want wat gebeurt er eigenlijk als u komt te overlijden? Kunnen uw nabestaanden in de woning blijven wonen? En willen ze dat eigenlijk wel? Allemaal lastige vragen. We gaan er allemaal vanuit dat dit goed geregeld is. Want bij de aanschaf van het huis en het aangaan van de hypotheek is meestal een levensverzekering afgesloten. De kans is echter groot dat uw persoonlijke situatie inmiddels veranderd is. En dat de verzekering die u destijds heeft afgesloten helemaal niet meer bij u past...

Wat is een levensverzekering eigenlijk?

Er zijn verschillende soorten levensverzekering. Ik zal de meest bekende even op een rijtje zetten:

  • levensverzekering bij leven: de naam zegt het eigenlijk al. Als u op een vooraf afgesproken tijdstip nog in leven bent, dan keert de verzekering een bedrag uit. Komt u eerder te overlijden, dan krijgt u geen uitkering bij deze vorm. In sommige gevallen kan wel een bepaald bedrag worden uitgekeerd. Dat noemen we restitutie. Restitutie kan in de vorm van een premierestitutie (er wordt (een deel van) de premies uitgekeerd) of restitutie van een percentage van het opgebouwde kapitaal (bij kapitaalverzekeringen);
  • gemengde levensverzekering: deze verzekering werd vroeger veelal gesloten in combinatie met een hypotheek. De verzekering keert een bedrag uit bij in leven zijn op de afgesproken einddatum of bij eerder overlijden. Deze verzekering keert dus altijd een bedrag uit;
  • overlijdensrisicoverzekering: deze verzekering keert alleen uit bij overlijden van de verzekerde vóór de afgesproken einddatum. Is de verzekerde dan nog in leven? Dan wordt niets uitgekeerd en is er ook geen recht op restitutie van de premies. Deze verzekering wordt vaak afgesloten om ervoor te zorgen dat nabestaanden bij vroegtijdig overlijden van de verzekerde geen financiële problemen krijgen.

Waarom zou ik mijn verzekering laten checken?

Er zijn meerdere redenen om uw verzekering te laten nakijken. De belangrijkste reden is wellicht om te kijken of het bedrag dat bij overlijden vrijkomt ook het juiste bedrag is. Door veranderingen in uw persoonlijke situatie hoeft dit helemaal niet meer het geval te zijn. En dan kunt u na het overlijden van uw partner ineens een financieel probleem hebben. Ook kan het voorkomen dat u uw hypotheek heeft verhoogd, verlaagd of verandert. Maar de levensverzekering niet. Dan kan het zomaar zijn dat uitkering van de verzekering niet meer bij u past. Een andere belangrijke reden is dat de premies van met name overlijdensrisicoverzekeringen de laatste jaren fors zijn gedaald. Wellicht betaalt u dus teveel voor uw verzekering. En dat is zonde!

Wat kan BudgetGemak voor mij doen?

Samen met u gaan we kijken naar uw verzekering. Wat gebeurt er bij overlijden? En wat betekent dit voor de nabestaanden? Wat zijn eigenlijk uw wensen als u komt te overlijden? En welke maandlasten kan de overgebleven partner eigenlijk betalen als u komt te overlijden? Allemaal vragen die bepalen welke verzekering het beste bij u past. In een gesprek van ongeveer een uur bespreken we welke verzekering en uitkering de beste keuze is voor u.

Kan ik mijn verzekering bij BudgetGemak afsluiten?

Nee, dat kan niet. Ik kan aangeven aan welke eigenschappen uw verzekering moet voldoen om bij uw wensen te passen. En ik kan u een indicatie geven van het maandbedrag. Productadvies mag ik niet geven. Daarvoor moet u naar een verzekeringsagent of een bank. De kosten van een adviesgesprek bij een dergelijke onderneming zijn echter behoorlijk hoog. Zo betaalt u bij een bank gemakkelijk €600 of meer voor een adviesgesprek. En dan moet u ook nog eens betalen voor het afsluiten van de verzekering!

Ik wil een gesprek over mijn verzekering. Hoe regel ik dat?

Als u een gesprek wilt over uw verzekering, dan kunt u via e-mail of telefonisch contact met mij opnemen. We plannen dan een afspraak bij u thuis. Het gesprek duurt ongeveer een uur. Na dit uur kan ik u zeggen of uw verzekering nog bij u past of niet. Binnen 2 dagen krijgt u van mij een verslag waarin staat wat uw wensen zijn bij overlijden en aan welke eigenschappen een verzekering moet voldoen om bij deze wensen te passen. Ook geef ik een indicatie van de maandelijkse kosten van een dergelijke verzekering. Welke maatschappij u kiest, daarin bent u geheel vrij.

Het gesprek inclusief verslag kost €79 inclusief BTW. Dat is dus behoorlijk veel minder dan bij een bank of verzekeringsmaatschappij! Bovendien verdient zich dit bedrag vaak terug doordat uw verzekering veel goedkoper kan. Eventuele afsluitkosten of poliskosten dient u wel nog te betalen. Maar dat doet u bij de maatschappij waar u de verzekering afsluit.

Nieuwsgierig?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op: 06-5750 9491. Of stuur een mailtje naar info@budgetgemak.nl